31-01-04

Quiz

Wie zei dat Miet Smet het idee om een lijst te trekken in 2004 uit het hoofd mag zetten?

 

 1. Yves Leterme
 2. Stefaan De Clerck
 3. Miet Smet

 

Welke Amerikaanse presidentskandidaat kwam als winnaar uit de bus in een voorlopige peiling?

 

 1. Dean
 2. Kerry
 3. Bush

 

De hoeveelste Amerikaanse president wordt dit jaar verkozen?

 

 1. 42ste
 2. 43ste
 3. 44ste

 

Hoe heet de man die opstapte als hoofd van het VS-wapeninspectieteam, zijn naam werd nog vermeld in de laatste State of the Union?

 

 1. May
 2. Lay
 3. Kay

 

Hoe heet de doodgeschoten Haagse leraar?

 

 1. Hans van Wierderen
 2. Hannes van Weelder
 3. Hans van Wieren

 

Opnieuw stuurde een land troepen naar Irak, de binnenlandse politiek stond er op zijn kop. Welk land zoeken we?

 

 1. Japan
 2. Polen
 3. Kroatië

 

In een bepaalde Franse regio strijden de partijen UMP en UDF voor de macht tijdens de komende regionale verkiezingen. Hoe heet deze regio?

 

 1. Ile-de-France
 2. Bretagne
 3. Camargue

 

Opnieuw een uitbraak van een ernstige ziekte in Azië. De vogelpest zette het land negatief in de schijnwerpers. Welk land zoeken we?

 

 1. Cambodja
 2. Thailand
 3. Laos

 

Onlangs kwam een oude papegaai in het nieuws. Perfect verstaanbaar riep het dier: “Fuck Hitler”. Wie was zijn baasje?

 

 1. Churchill
 2. Roosevelt
 3. Adolfs vermeende vriend

 

Waar ging het World Economic Forum door?

 

 1. Bern
 2. Basel
 3. Davos

  

Bronnen: de Volkskrant, de Standaard, de Morgen en La Libération

 

De Quiz kan u tevens ook makkelijk invullen op http://www.politics.be/quiz


02:10 Gepost door | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

22-01-04

State of the Union

De Amerikaanse politiek gaat boeiende tijden tegemoet. Langzaamaan komt het verkiezingscircus op gang. Voorverkiezingen als voorspel met als hoogtepunt de uiteindelijke verkiezingen van de nieuwe Amerikaanse president. Daarover zal u op het gepaste moment wel een voorbeschouwing of verslag kunnen lezen. Maar eerst wat een de orde van de dag is. George W. Bush heeft als 43ste president van de Verenigde Staten zijn 'State of the Union' aan het volk gepresenteerd. Het Congres aanhoorde zijn historische woorden en beantwoorde elke zin met een oorverdovend en beleefd applaus.

De kritische kijk lijkt verloren bij de vazallen van Amerika's belangrijkste persoon. Omdat we graag moeilijk doen hebben we onszelf het recht ontleed om deze rede van naderbij te bekijken. En ik kan u zeggen het is de moeite waard. Maar laat ons beginnen bij het begin en eens uit de doeken doen wat de 'State of the Union' precies is.

Wat is de 'State of the Union'?

De 'State of the Union' is dé belangrijkste redevoering die de Amerikaanse President moet houden per jaar van zijn ambtstermijn. Daar deelt hij aan het Congres mee wat zijn belangrijkste verwezenlijkingen waren en schuift hij tevens al enkele belangrijke punten naar voor die moeten gebeuren tijdens het komende jaar. De speech moet de totale bevolking tevens een beeld geven van de staat van de Staat. Daarbij brengt de President enkele punten naar voor die hij wenst aan te passen om die staat te verbeteren.

In principe kunnen deze punten geïnterpreteerd worden als steunverzoeken omdat het Congres nog steeds zijn fiat moet geven voor de maatregelen tot uitvoer gebracht kunnen worden.
Volgens de grondwet is de President zelfs verplicht om elk jaar zijn speech op te dragen aan het Congres en zo ook aan het Amerikaanse volk. Het opzet van de 'State of the Union' is doorheen de tweehonderd jaar wel enigszins gewijzigd. De eerste maal werd deze gebracht in 1790 door George Washington in de toenmalige hoofdstad New York. De derde Amerikaanse President, Thomas Jefferson, vond het te veel lijken op een toespraak die passend zou zijn voor een koning en las de rede niet meer voor. Hij stuurde de tekst naar het Congres en daar deden ze er dan maar mee wat hun geschikt leek. Zo bleef het ook 100 jaar lang.

Woodrow Wilson, de Amerikaanse President die de USA doorheen de eerste Wereldoorlog leidde, vond het nodig zich persoonlijk de staat van de Staat mee te delen.
Door de eeuwen heen groeide de rol van de Amerikaanse President en alsook het belang van de 'State of the Union'. Het groeiende belang van media en journalistiek weerhield die opmars niet, integendeel. Zo werd het effectief mogelijk zich te adresseren aan het Amerikaanse volk in plaats van enkel aanhoord te worden door de verkozenen.

De 'State of the Union' 2004

Een link om de integrale tekst te kunnen lezen kan u onderaan terug vinden. Daarin heb ik enkele zinsneden en woorden aangeduid, deze hebben een zekere gewichtig of verrassend effect. Dit is natuurlijk uiterst subjectief. Laat me wel verduidelijken dat het om zowel positief als negatieve aanmerkingen gaat. Wat u er uiteindelijk mee doet is uiteraard uw zaak.

Enkele duidelijk lijnen zijn er toch in te onderscheiden. Zo merkte ik op dat Bush het nog steeds heeft over zijn 'War on Terror'. Blijkbaar zich de oorlog er nog steeds niet op hoewel dit eerder dit jaar toch al verklaard werd. Daarbij valt ook op hoe vaak hij bezig is over het beschermen van de Staat en zijn burgers. De nadruk wordt hierbij dus overduidelijk gelegd op de defensie en de kracht die uitgaat van mogelijke agressors.

Overduidelijk is de verkiezingsinslag wanneer Bush het heeft over de belastingen. De vermindering van geleverde bijdragen en dat hij ondanks de mindere inkomsten toch een betere dienstverlening mogelijk was. Daar knoopt hij onmiddellijk de belofte aan vast dat dit in de toekomst zal verder gezet worden.

Opmerkelijk is ook dat een groot aandeel van de 'State of the Union' naar foreign facts gaat. De pijlen worden gericht op Afghanistan en natuurlijk ook op Irak. Misschien belangrijk om te herinneren wanneer u de speech doorleest is dat hij er veel feiten niet over aanhaalt. Zo zwijgt hij over de Amerikaanse doden in Irak en vermeldt hij de chaos in Afghanistan niet. Over massavernietigingswapens wordt al helemaal met geen woord gerept.

De acties van Khaddafi en Libië worden geprezen en het als tegenhanger wordt dan Noord-Korea aangehaald. Zo hoopt hij ook deze dreigende macht op te roepen tot het stopzetten van nucleaire wapenprogramma's. In elk geval is het duidelijk waarom hij het Congres prijst voor hun daden tijdens het voorbije jaar. Ver moet je het niet zoeken. Het Congres stemde in toen Bush meer geld vroeg voor zijn internationale "taken".

Opmerkelijk is ook hoe vaak God opduikt in zijn rede. De religie is nooit ver zoek. Ofwel pleit hij tegen de discriminatie van andere religies dan het katholicisme, ofwel prijst hij het heilige sacrament van het huwelijk. Omtrent het huwelijk maakte hij een wel zeer helder standpunt duidelijk. Indien de rechterlijke macht denkt een homohuwelijk goed te keuren is hij van plan om daar zijn veto tegen te stellen en zelfs grondwettelijke maatregelen te nemen.
In verband met de binnenlandse politiek roept hij de Amerikaanse kiezers op hem nog een termijn te laten doen om zo zijn taken tot een goed einde te brengen. Zo zou het dankzij Bush zelve zijn dat de Amerikaanse sociale zekerheid de beste ter wereld is?

Meer geld moet naar het onderwijs volgens de Amerikaanse President. Hij wil voornamelijk de nadruk leggen op de wetenschappen en wiskunde. Want daarin heeft de VS volgens Bush een voorsprong te verdedigen.

Net zoals vorige jaar zegt Bush een groter bedrag te zullen vrijmaken voor de strijd tegen AIDS. Vorig jaar is het er dus niet van gekomen omdat alle fondsen aangewend werden voor de financiering van de oorlog.

Opmerkelijk is ook zijn laatste punt waarin hij melding maakt van de vrijlating van zo?n 600.000 gedetineerden. Om ze voldoende te reïntegreren in de maatschappij stelde de regering een programma op en hebben ze zo?n 300 miljoen dollar veil. Bush stelde dat de VS immers nog steeds het land is waar mensen een tweede kans krijgen.

Zou dit een knipoog geweest zijn naar de verkiezingen?

.:| State of the Union |:. 

21:00 Gepost door | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

21-01-04

Bush did it again...

De 'State of the Union' de jaarlijkse presidentiële toespraak van de Amerikaanse wacko. Vorig jaar kwam hij naar buiten met zijn befaamde woorden 'As van het kwaad', zijn tekstschrijvers zullen heel wat pluimen op hun hoed hebben kunnen steken. Bush wil ook na zijn ambtstermijn(en) niet vergeten worden en praat zich zelf in ieders langetermijngeheugen. Maar het blijft jammer genoeg niet bij praten. Niet veel later voegt hij de daad bij het woord en start zijn verwerpelijke militaire campagnes.
 
Ook dit jaar schiet hij weer in de roos. Ditmaal tracht hij het alledaagse leven van de Amerikaanse burger zonder gêne binnen te dringen. En eigenlijk zegt hij het ook ronduit dat hij het zal doen. Opnieuw gaat hij zeer ver en trek alle peilers van een democratie gewoonweg in vraag. Als er geen verbod komt vanuit de rechterlijke macht dan is hij bereid om de grondwet (ongewijzigd sinds het ontstaan van de USA) aan te passen. Hij wil erkend worden als voorvechter van het heilige huwelijk. Misschien hoopt hij op deze manier het Vaticaan aan zijn kant te krijgen en daarmee ook nog wat Democratische zielen binnen te rijven.
 
Opnieuw haalde hij zijn stokpaardje van stal, de veiligheid. Zo beweert Dubbel U Bush dat de veiligheid er aanzienlijk op verbeterd is sinds hij verschillende oorlogscampagnes gestart is. Wijselijk zwijgt hij even over de Amerikaanse slachtoffers die daarbij zijn gevallen.
Enfin, het was alleszins een weerzinwekkend schouwspel, waarbij een regisseur de touwtjes uitstekend in handen had. Als bij wonder stonden de opperbevelhebber van de strijdkrachten synchroon van hun stoeltje op en applaudisseerden robotachtig op hetzelfde rithme. Gingen hier repitities aan vooraf? Nee toch?

12:06 Gepost door | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Het Paars Mirakel

Duikt binnenkort een Vlaamse Raspoetin op aan de zijde van Verhofstadt? Het zou wel eens nodig kunnen zijn. Voorlopig ziet het er zeker niet naar uit dat zijn 200.000 banen voor de deur staan. Ooit zij hij eens dat zijn succes moest afgemeten worden aan de terugval van het Blok. Toen dit niet zo uitviel zoals hij hoopte stelde hij maar een nieuwe regel op. Die luidde dat hij mocht afgerekend worden op het aantal jobs die hij had gecreëerd.
 
Dat he Blok het wederom goed (?) gedaan had, weerhield Guy er niet van om het nog eens te proberen. Zijn trieste reactie was trouwens dat in zijn stad, Gent, het Blok wel een klapje had gekregen. Uiterst triest als je ziet dat ze standhouden en zelfs gestaag blijven stijgen. De regels die hij uitvaardigd worden nu maar half bekeken omdat de waarheid er vaak niet van de leugen te onderscheiden is.
 
Ligt het buiten zijn macht of was het gewoon een iets positiefs dat hij moest melden van zijn vaste spindoctor? Werd het hem opgelegd te melden dat er meer jobs zouden komen zonder ook maar te weten of het haalbaar was? Zo ziet het ernaar uit. Vandaag de dag komen er zo'n 100 werklozen bij in ons Belgenlandje. Wederom 2 grote bedrijven op de fles en volgens analysten staan er nog banen op de tocht door het wankele evenwicht tussen euro en dollar.
 
Op wat mogen we hem nu taxeren en komen er wel nog jobs bij? 

01:02 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-01-04

Verstrepen Verziekt de Boel!

Ooit was Jürgen Verstrepen een beloftevolle radiomaker. Jammer genoeg wilde hij een hetze creëren rond zjin eigen persoontje, blijkbaar kreeg hij er de smaak door te pakken dat hij er maar een methode rond spinde: personality concept. Het houdt in, zoveel mogelijk rumoer rond je persoon maken en daar dan een willekeurig project aan verbinden.
 
Door het in stand houden van het lawaai kan ook de persoon in kwestie wat verder lummelen doorheen het journalistieke wereldje, zonder ook maar iets wezenlijks te doen. Want meer doet hij momenteel niet, heel erg veel blaffen maar nergens de tanden inzetten. Of toch niets van duurzame waarde.
 
En helaas, helaas heeft hij nu de wereld der bloggers ontdekt. Ook nu komt hij hier want ruzie zoeken met zijn gevolg aan trouwen Vlaams Blokkers, zijn schare fans met de bijhorende paardenkleppen. Van deze dag af ga ik hem zoveel mogelijk uit de weg, want hoe meer je erop ingaat hoe groter de slaagkansen van zijn "concept". Best vergelijkbaar met hoe je het Blok aanpakt....
 
.:| Jurgen Verstrepen |:.
.:| Vlaams Blok |:.
 

16:21 Gepost door | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Als u eens goed wil lachen...

2004-01-15, 13:54:40 
Nogmaals hallo, 
Ik heb hier het verkiezingsprogramma van het vlaams blok 1999 bij me liggen. Het is een boek van 144 blz. A 4 formaat, getiteld : 'baas in eigen land'.
Ik lees hierin op blz. 30 : 'De terugkeer van de niet-Europese vreemdelingen dient bespoedigd te worden...door het heffen van een belasting op de tewerkstelling van niet-Europese vreemdelingen. Werkgevers die niet-Europese vreemdelingen aanwerven in plaats van onze eigen mensen, worden op die manier fiscaal gestraft. Het alzo verworven geld moet ten bate komen van de werklozen van het eigen volk'. einde citaat
Ik denk toch dat niet echt getuigt van non-discriminatie.
Ik versta ook niet waarom het blok een verschil maakt tussen Europese en niet-Europese vreemdelingen. ( dus een Noord-Amerikaanse computerspecialist is als werknemer hier 'minder welkom' dan een Turkse dokwerker? )
Bovendien is het zo dat nu al ( en in de toekomst nog meer tgv de denataliteit (*)) een aantal takken in onze economie niet meer zouden draaien zonder vreemdelingen ( bv. de binnenscheepvaart )
Graag je mening over dit alles.
(*) denataliteit = het dalen van het aantal geboorten, zodat we steeds meer in een situatie terecht komen met een grote groep inaktieve ouderlingen en een te kleine groep aktieven.
Ik verklaar dit woord even omdat ik uit je blog meen te begrijpen dat je niet houdt van 'moeilijke' woorden

 
Maniak
 ___________________________________________________________________
Wel, ik post dit omdat ik dit weer een typisch voorbeeld vind van hoe de zogenaamd slimme mensen neerkijken op de rest van de bevolking. Iedereen is geboren met zijn verstand en daarmee uit. Eigenlijk is het dan ook dom om iemand anders er mee uit te gaan lachen. En ja, eigenlijk is dat ook een vorm van discrimineren, van domme mensen dan. En dat is anders dan die vreemdelingen, mensen kiezen niet om dm te zijn dat is nu eenmaal zo, maar die vreemdelingen kunnen wel kiezen om naar hier te komen. En er is nog genoeg werklosshed hier, dus we hebben ze niet zo snel nodig ook niet!!!!!!
Vlaams Blok 4 Ever
 
U kan alles indien u dit wenst nalezen op de blog van Vlaams Blok 4 Ever. Ik waarschuw u wel, u zal krampen in de buiken moeten verdragen wil u verder lezen tot het bittere eind. Ik stel voor deze persoon verantwoordelijke te maken binnen het VB voor de pers en communicatie. Hij is waarlijks goed!
 
.:| Vlaams Blog |:.

11:28 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-01-04

Gaat de EU de VS achterna?

Staan binnenkort ook voor onze schoolpoorten metaaldetectors met forsgespierde bewakers? Worden we gefouilleerd voor we het aardrijkskundelokaal binnen kunnen. Worden schorsingen besproken met psychologen om te zien of het kind het wel aan kan? Wat drijft dit alles zo op de spits? Waar moeten we de oorzaken zoeken?
 
Ik stel dat veel van het kwaad te zoeken is bij de nog steeds veel te lakse wapenwetgeving en de te losse omgang met gevaarlijke vuurwapens. Kinderen mogen niet aan wapens geraken, punt andere lijn. Wapens horen gewoon niet thuis te liggen, want daarmag immers niet geschoten worden. Dan krijg je ook geen zaken als 'Schepen schiet peuter neer'.
 
Charles Heston is nog steeds de frontman van de Amerikaanse wapenlobby, zo krijgt die misdadige organisatie nog steeds veel media-aandacht in de VS. Alles in verband met wapen wordt er getollereerd. Het maakt zogezegd deel uit van de levensstijl der Amerikanen, ze halen zelfs geschiedkundige argumenten aan om toch maar hun 'vrijheid' te beschermen.

11:31 Gepost door | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |