29-12-03

Laat me niet lachen!

Jong VLD presenteert de Blauwe Reus 2003: Rik Daems
Blauwe Kneus gaat naar Patrick Janssens

 De “Blauwe Reus” is een prijs die jaarlijks door Jong VLD wordt uitgereikt aan iemand die iets opmerkelijk gepresteerd heeft gedurende het voorbije jaar of zich in de politiek door zijn liberale principes heeft laten opmerken.

Jong VLD verkoos dit jaar Rik Daems tot “Blauwe Reus 2003”. Volgens Jong VLD verdient Rik Daems deze titel van Blauwe Reus omdat hij het aandurft om taboes zoals sociale fraude en werkonwilligheid aan te kaarten. Hij verzet zich tegen de retoriek van de socialisten waarbij elke werkloze aanzien wordt als een slachtoffer van het systeem en waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de mens voor zijn situatie volledig ontkend wordt. Verder is het ook een kwestie van rechten en plichten. Individuen hebben recht op een vervangingsinkomen, maar hebben ook de plicht werk te zoeken en de situatie voor zichzelf te verbeteren. Door deze kwesties aan te snijden heeft Rik Daems het aangedurfd mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en heilige huisjes niet ontzien. Als jongeren staan wij ook open voor een debat hieromtrent en vinden wij dat elk punt dat maatschappelijke relevantie heeft moet kunnen besproken worden. Wij vinden het dan ook moedig dat de VLD-fractieleider in de Kamer deze punten op de politieke agenda geplaatst heeft.

De “Blauwe Kneus” gaat dit jaar naar Patrick Janssens voor zijn optreden in de burgemeesterskwestie in Antwerpen. Zijn houding en zijn gemanipuleer van de publieke opinie zijn volgens Jong VLD een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet in de politiek.

.:| Jong VLD |:.

20:06 Gepost door | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Mij lijkt dat het schrijven van nu bijna 1000 (duizend) sollicitatiebrieven heus wel moeite genoeg is ...

Gepost door: Morgaine | 30-12-03

Hilariteit alom Hoe kunnen onze liberale vrienden de klucht van het jaar verkiezen als Blauwe Reus? Bij deze heeft ook dit bluawe evenementafgedaan voor mij. De man die zichzelf nog nooit bewezen heeft, niet door zijn managmentcapaciteiten en nog minder door zijn sociale capaciteiten. Hij die de stompzinnigste uitspraken doet en er nog mee weg komt binnen zijn partij wordt dan uitgerekend verkozen.
Laat me niet lachen!

Gepost door: PieterJan | 31-12-03

Was Patrick Janssens ook niet iets? + waarschijnlijk een troostprijs :)

Gepost door: Thomas | 02-01-04

De commentaren zijn gesloten.