27-12-03

De Harem

Net zoals ik eerder vandaag kwam te vertellen waren de Ottomanen de grondleggers van heel wat schoons. Zo hebben ze ook heel wat goeds voor Istanboel verwezenlijkt. Doch, aan al de pracht en praal zit ook een donkere weerzinwekkende zijde. Zo had het befaamde Topkapi Paleis ook een indrukwekkende harem, iets waarover ik, zo beloofde ik vroeger reeds, nog iets over zou schrijven.
 
Qua gebouw en ligging is dit opnieuw een pareltje dat zeker het bezoeken waard is. Toen Mehmed II de orders gaf om over te gaan tot de bouw van het paleis werd er goed nagedacht waar de harem moest komen. Het moest voor de Sultan goed bereikbaar zijn maar toch discreet onttrokken worden aan al te gulzige ogen. Zijn orders werden ingewilligd en zo verkreeg de Sultan een prachtig verblijf voor zijn harembewoners. Die harembewoners zijn niet allemaal zo zoals u zou denken. Onder de harembewoners bevonden zich naast de persoonlijke vrouwelijke slaven van de Sultan ook zijn moeder, zijn kinderen, zijn concubines en zijn vrouwelijke ondergeschikten. 
 
De donkere zijde schuilt er zich in in wat er gebeurde met de toekomstige harembewakers. Het was niet zo makkelijk om de geschikte personen ervoor te vinden, zelfs niet voor een machtig man als de Sultan. Volgens het Islamitisch geloof mogen moslims niet gecastreerd worden. En aangezien de Sultan enkel en alleen eunuchen wilde als harembewakers werd gezocht naar een andere oplossing. Er werd op zoek gegaan naar heidenen of andersgelovingen. Die werden gevonden in de Kaukasische gebergtes. De Kaukasiërs werden daarom aangevoerd en opgeleid. Zij die geschikt werden bevonden moesten de laatste 'test' doorstaan: de castratie.
 
Voor de geloofsgemeenschap was het ondeugdelijk veel aanzien te verwerven met het openlijk gerampetamp. Ook daarom was de plaatsing van de harem zo belangrijk. Om de discretie optimaal te preserveren werd er zelfs voor gezorgd dat de Sultan een privé-keuken had binnen de harem zodat hij, de veelvraat, één van zijn vrouwen kon opdragen om te koken voor hem. De oorspronkelijke ketels zijn trouwens nog te bekijken, en ze zijn gigantisch, dat kan ik u verzekeren.
 
Vaak werden reisverslagen waarheidsgetrouw tot de opdrachtgever gebracht, maar hier en daar werd afgeweken. Zo zijn er talrijke verslagen opgetekend van hoe de reiziger toegelaten werd op het Topaki Paleis maar noodzakelijkerwijs werd overgegaan tot de fantasie als het de Harem betrof. Zo wil de geschiedenis dat het zo'n 4 eeuwen duurde voor een manspersoon, een architect, de harem betrad. Enkele uitzonderlingen even buiten beschouwing gelaten. Omdat niemand precies wist hoeveel vrouwen de Sultan tot zijn beschikking had, en die hoeveelheid in relatie stond met zijn aanzien werd nogal graag overdreven. Er werd dan ook met veel ontzag over zijn persoonlijke 'rijkdom' gesproken over deze Sultan.
 
Zo zie je maar hoe ver je het in die tijd kon schoppen met een goed draaiend privé-bordeel. Dat moeten nogal eens tijden geweest zijn!21:34 Gepost door | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Een leuk... ... gegeven. Alleen staan er nogal wat fouten in je tekst (o.a. "zodanig wanneer hij" i.p.v. "zodanig dat hij", "uitzonderlingen" i.p.v. "uitzonderingen"...).

Ook de hyperlinks zien er nogal vreemd uit.

De laatste zin van het stukje is natuurlijk geheel voor jouw rekening ;-)

Gepost door: Librarian | 27-12-03

Je bent té vlug! Waarschijnlijk was ik op het moment van je bezoek alles aan het corrigeren. Je was me te vlug af. Ik heb de vervelende gewoonte om alles te vlug op het net te willen gooien. Nu boet ik ervoor.

Zonderlingen is geen fout. Ik dacht een leuke woordspeling te maken. Maar bij deze gaat ze dus de mist in.

Wat bedoel je met het feit dat mijn hyperlinks er vreemd uitzien? Had je andere dingen verwacht door erop te klikken? Is het kleur niet goed? Verklaar je nader aub....

Gepost door: PieterJan | 27-12-03

Je bent té vlug! (2) Met die vreemde hyperlinks bedoelde ik dat oorspronkelijk in het bericht de ruwe HTML-code voor de hyperlinks stond, maar dat is nu hersteld, zie ik.

De kleur is prima, alleen zou je er via de CSS (style tags) nog voor moeten zorgen dat de gelinkte tekst een even groot lettertype krijgt als de normale tekst in de berichten.

Misschien moet je voor sommige kleuren - in het algemeen, dus niet alleen wat de hyperlinks betreft - voor wat meer contrast zorgen. Dat verhoogt de leesbaarheid.

Gepost door: Librarian | 28-12-03

De commentaren zijn gesloten.