24-11-03

Ongelooflijk

Het lijkt alsof mijn glazen bol zijn werk fantastisch doet. Nog maar net plaatste ik hier een bericht over de slechte situatie binnen Agalev a.k.a GROEN! en daar is het zoveelste pijnlijke voorvalletje. De gecoöpteerde senator Jacintha De Roeck stapt op als lid van de Vlaamse groenen.
 
De senator gaat momenteel door het leven als onafhankelijk verkozene, naar mijn mening is dit opnieuw het reinste kiezersbedrog. Ze is in de eerste plaats zelfs geen gekozene door het volk, ze is opgenomen door Stevaert en vrienden enkel en alleen omdat het kartel SP.A-SPIRIT zo hoopte hun alliantie nog uit te breiden met de zieltogende groenen. Nu zit ze zelfs niet meer in de fractie die haar onder de vleugels wilde nemen. Dit is ondemocratisch tot en met, hier wordt hevig gebruik gemaakt van politieke achterpoortjes.
 
De Roeck kan haar blijkbaar niet verzoenen met het feit dat er op het groene congres tegen het vormen van een kartel is gestemd. Nu heeft ze zogezegd de politieke moed om daar de gevolgen van te dragen, maar tussen de regels merk ik toch wel de stap van verloving naar huwelijk te kunnen waarmaken. Zoiets is in de politiek legio, haal u het geval van de CD&V-afsplitsing genaamd NCD maar voor de geest. Daar werd in eerste instantie ook gesproken over een verloving maar al vlug stapte de partij in het bootje met regeringspartij VLD. Zo begint de ex-NCD'er Karel Pinxten zich opnieuw op te dringen als de VLD-specialist inzake financieel beleid. Zo had hij reeds heel wat in de pap te brokken wanneer het debat geopend werd over de financiële amnestie. Wie weet hoopt ook Jacinta De Roeck op een dergelijk scenario...
 
.:|Motivatiebrief Jacinta De Roeck|:.


13:08 Gepost door | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

het verschil... Het hoeft niemand te verwonderen dat kartels en overstappen zo frequent zijn...
1. Bij de verkiezingen geeft men de indruk te ijverig te willen "bij"sturen. Als het erop aankomt is men tevreden met belgisch "be"sturen...
2. Veel is op een illegale "bilderbergse" manier beslist: zoals hoe men de zaak cools-dutroux in de doofpot steekt, hoe men afwijkende rechtse of linkse tegenstand onderdrukt: de wormen zijn doorgedrongen in elke vorm van bestuur en rechtspraak, en men stelt het voor alsof wat nu in de wereld gebeurd qua armoede en oorlogssituties niet het allerschandaligste is dat zich ooit heeft voorgedaan.
3. Zie www.decroly.be: om een critische benadering die echt GROEN is.
4. Al bij al... de uitweg is alleen als vanuit de meerderheid de ondemocratische krachten worden geidentificeerd: zwijgplichtverenigingen worden blootgelegd, hun inmenging in rechtspleginging, diffamatie en onderlinge bescherming wordt verhinderd.
5. Ongelijkheid in rechten, vaak gebazeerd op ongelijke koopkracht moet bestreden worden. Groene Spa flesjes, die hebben waarschijnlijk gewoon te lang in het water gelegen...

Gepost door: vandenberghe marc | 24-11-03

Terechte opmerkingen Uw opmerkingen zijn terecht. Aangaande uw eerste punt wil ik toch even toevoegen dat elke politieke partij zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan dergelijke praktijken. Daarmee zijn ze niet beter te aanvaarden maar ik vrees dat ze deel uit maken van het 'politieke spel'.

In de algehele doofpottheorieën geloof ik niet zozeer. Net zoals een andere surfer reeds terecht opmerkte op deze webstek is de scheiding der machten nog steeds aanwezig. Twee processen die ongelooflijk veel mediale bijklank zullen krijgen kan u maar moeilijk bestempelen als doofpotaffaires.

Helaas uw link ontrent de kritische benadering van GROEN! (vergeet het uitroepteken niet) is een scholensysteem. Nergens vond ik een kritische benadering terug. Jammer... Nog een laatste opmerking; als je moet wachten tot de meerderheid de ondemocratische krachten identificeert dan zal u en ik reeds een baard hebben van enkele meters. Ik vrees dat in zo'n geval de publieke opinie een grotere draagkracht zal kennen. Daarom zou een invoering van de directe democratie welkom zijn. ik ben van plan om hierover in de nabije toekomst een stukje over te publiceren.

De bestrijding van de ongelijke recht is er eentje dat boven onze hoofden (niet) gebeurt. Daar hebben u en ik weinig in de pap te brokken, de belangen zijn dan ook te groot. Wel lijkt me dat de ongelijke rechten niet langer zo direct verbonden zijn met de ongelijkheid in koopkracht.

Gepost door: PieterJan | 24-11-03

De commentaren zijn gesloten.