22-02-04

1278747660


17:49 Gepost door | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

1278747660


17:48 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1278747660


17:45 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

127874766014:58 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-02-04

Kartels...

Om het eufemistisch uit te drukken: er zijn hevige verschuivingen aan de gang binnen het Vlaamse politieke landschap, alweer… Bookmakers zullen er een zware kluif aan hebben om te bepalen wie de grootste zal worden na 13 juni. Met drie grote kartels voorop en een Einzelganger iets erna, zal het moeilijk worden om uit te maken waarheen stemmen zullen gaan en vanwaar die stemmen zullen komen.

 

Met zekerheid kan gezegd worden dat er een gesjacher aan de gang is als het om de politici gaat. Ploegen fusioneren en spelers lopen tussentijds over. Een lijn valt er niet in te trekken, grote spelers vervoegen kleine teams en vice versa. Sommige keuzes zijn begrijpelijk en anderen choqueren de publieke opinie dan weer mateloos.

 

Wanneer Vivant, de brede volkspartij VLD vervoegde keek er niemand raar van op. Met een ondernemer in hart en nieren lijkt het er sterk op dat de VLD er met Dûchatelet in eigenste persoon een geldschieter bij heeft. Het feit dat hij de Vlaamse Berlusconi aan het worden is op het vlak van de mediabeheersing in Vlaanderen is er natuurlijk goed bijgenomen. Al zal eenieder van de betrokken partijen dit natuurlijk in beide landstalen hardnekkig ontkennen… Of de overloperij van onder andere De Schepper een oorzaak is van dit kartel, daar heeft men het raden naar. De wegen van de rechtse profilering zijn ondoorgrondelijk.
Na het Congres van de VLD, waarbij drie belangrijke peilers gestemd dienden te worden leek het alsof een oude liberale krokodil als nooit tevoren de kop weer zou opsteken. Willy De Clerck werd opnieuw naar voor geschoven om zijn bekvechtende pupillen een halt toe te roepen. Verhofstadt liet als gevolg daarvan zijn Bert Anciaux-kant eens zien en scoorde er nog mee ook. Toen zijn partijleider alsnog voorbij wilde gaan aan de beslissing van het Congres kreeg hij de wind van voor en werd die ontgoocheld vervangen door Dirk Sterckx. Of het feit dat zijn collega bij de CD&V net op dat moment naar voor geschoven werd een toeval is, laten we hier even in het midden.

 

Laten we meteen even bij de CD&V blijven. De partij kreeg af te rekenen met een oubollige imago. Prompt werd die andere De Clerck opzij geschoven als partijleider en kwam Yves ‘de geit’ Leterme in de spotlight. Wat bizar leek als keuze omdat de partij een dynamischer look wilde krijgen, werd na enige tijd bestempeld als een meesterzet. Met goed onderbouwde argumenten en licht afstappend van de tsjevenmentaliteit leek hij het hart te winnen van menig Vlaming. Door het aantrekken van competente mensen leek hij zijn strategie enkel maar kracht bij te zetten.
Even leek hij en de partij slagzij te maken toen de kartelonderhandelingen bij velen in het verkeerde keelgat schoten. Met verstand van zaken liet hij alles wat bekoelen om uiteindelijk in een vlotte rechte lijn aan te kondigen dat de knoop was doorgehakt. Toen was de N-VA verbonden met het lot van de Vlaamse christen-democraten. Na nog wat geharrewar omtrent Johan Weyts, lijkt het er sterk op dat de stabiliteit binnen de partij terug gekeerd is. Een sterkhouder voor Europa als Ivo Belet en daarvoor nog een Brabants trekpaard zullen enkel maar bijdragen tot het resultaat halfweg juni.

 

De trendsetter, hij die het vuur aan de lont stak is natuurlijk niemand minder dan Steve Stevaert. Blijkbaar is zijn honger naar vereenvoudiging van het landschap nog steeds niet gestild want nog steeds reikt hij de hand van Groen! en Vera Dua. Standvastig blijft zij weigeren, hoe lang dit nog vol te houden is, is en blijft de vraag. Gesterkt door een congres van Groenen denkt zij het gelijk naar haar te kunnen blijven toehalen. De vraag is of de doorsnee groene stemmer er net zo over denkt.

Sp.a-SPIRIT is vooral de grote winnaar van het gekibbel binnen de groen partij. Naast europarlementslid Jan Dhaene, voormalige minister Ludo Sannen en Fauzaya Talhaoui lijkt het er meer en meer op dat anderen zullen volgen. Het zijn individuele afsplitsingen die gemaakt worden en die de groene partij wel eens zuur zouden kunnen opbreken. Het progressieve kartel lijkt momenteel bij alles een win-situatie te hebben. Wat niemand voor mogelijk had gehouden bij de start van dit eerste grote kartel lukt nu toch al verscheidene maanden. Een partij die in staat is om deel te nemen aan de regering en toch zijn vingers niet verbrand…

 

Dan rest ons enkel nog het Vlaams Blok. De partij blijft met grote zekerheid binnen de top vier. Misschien bevinden de grootste tegenstanders zich wel binnen de verscheidenheid aan rechtse kartel waaruit men nu kan kiezen. Eén ding is zeker, andere partij proberen hun graantje mee te pikken van het succes van het Vlaams Blok. Meer en meer schurken de centrumpartijen van vroeger aan tegen het toen extreemrechtse schorremorrie. Nu is men al vlugger geneigd om zich gelaten uit te laten over de partij die er steeds zal zijn maar toch nooit zal deelnemen aan het bestuur. Met dergelijke ingesteldheid hebben zich al meer ervaren rotten vergist maar blijkbaar kan men het niet laten deze partij zwaar te onderschatten. De twee rechtse kartel, VLD en CD&V, hopen ook door zich iets rechtser te profileren stemmen te kunnen afsnoepen van het Blok. Ooit zij premier Verhofstadt dat we hem mochten afrekenen op de resultaten van het Blok. Ook hij zal zich geen tweemaal wagen aan een dergelijke uitspraak.

 

De kaarten zijn nog niet helemaal geschud en toch komen de verkiezingen al in zicht. Wie welke plaats bekleed is momenteel een onbelangrijk detail. Iedereen lijkt zich te focussen op de koersen die gevaren zullen worden en welke nieuwe mensen aan boord gehesen worden. Maar nu is het nog even stilte voor de storm…14:35 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-02-04

Bart De Wever aan het woord...

"Van bij de start van de partij was hij er reeds bij als ondervoorzitter van de N-VA. Deze 34-jarige licentiaat geschiedenis staat bekend om zijn goede dossierkennis en omwille van het gebruik van grappige kwinkslagen. Samen met side-kick Geert Bourgeois probeert hij ook dit jaar politiek het hoofd boven water te houden." - PieterJan Viaene

 

Je kon aan Bart De Wever deze week al je opmerkingen kwijt over hoe hij politiek voert en vragen achter zijn mening over politieke thema’s. Politics.be bindt voor u de interessantste vragen samen.

 

Een tijdje geleden was er sprake van een kartel met de CD&V. Omwille van de druk van de basis is dat toen afgevoerd.

Wat vindt u daar van? Was het niet dé ideale gelegendheid om samen de grootste formatie te worden, paars te breken op Vlaams niveau, een asymmetrische coalitie te vormen die dan (zeker met 2 decentralistische partijen als CD&V en N-VA er in) een soort motor voor verdere Vlaamse autonomie zou worden?

Ai, de kartel-vraag! Daarover is sinds de zomer al zoveel over gezegd, en niet zelden allerlei fantasie-verhalen. Ik probeer me te beperken tot de essentie.

18 mei was voor ons een koude douche: 4,9 halen als de lat op 5 is gelegd, it sucks big time! Normaal hadden we drie zetels gehaald, maar door de drempel bleef er maar één van over. Zelfs was ik rechtstreeks verkozen, maar struikelde ik over de drempel: geen zetel dus.

In die omstandigheden hebben wij onze partijraad (een soort partijparlement) bijeen geroepen om te vragen hoe we verder moesten. Die partijraad besliste in principe om alleen door te gaan, maar de partijtop kreeg wel de opdracht uit te zoeken over een kartel tot de mogelijkheden behoorde. De partijraad gaf meteen de minimumeisen aan waaraan een eventueel voorstel van kartel zou moeten voldoen. Die kwamen neer op garanties op een onafhankelijke positie voor de n-va (géén tweede spirit) en op een inhoudelijke meerwaarde.

De onderhandelingen met CD&V zijn dan begonnen. Aanvankelijk ging alles heel goed en leek het alsof we zouden kunnen "landen". Inzake lijstvorming en financiering raakten we trouwens zo goed als rond. En eerlijk is eerlijk, op dat vlak kregen we van CD&V een mooi aanbod. De garanties op onafhankelijkheid en vooral die op inhoudelijk vlak werden echter steeds verder teruggeschroefd. Cruciaal was de passage waarin we vroegen om te ondertekenen dat we niet meer in een regering zouden stappen zonder dat het communautair programma van het Vlaams parlement (dit is een minimumprogramma wel te verstaan) in het regeerakkoord zou opgenomen worden. Uiteindelijk weigerde CD&V die garantie als zodanig te tekenen. Toen is voor ons het doek gevallen.

wij zouden geen kartel kunnen voorleggen aan onze leden waar we zelf niet in geloven.
De feiten hebben ons sindsdien gelijk gegeven: CD&V staat alweer te popelen om aan de macht te komen en begint avances te maken in de richting van de socialisten. CD&V wil dus niet meer dan de VLD vervangen. De PS mag dan vrolijk verder de lakens uitdelen...

 

Thomas Heyndrickx

Meer lezen? Klik Hier!20:21 Gepost door | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

07-02-04

VLD-congres dwingt top tot referendum

Vandaag was de grote dag voor de VLD-leden maar ook voor de regeringsleden. Zou het congres oordelen dat de liberale partij uit de regering moet stappen of niet? Daar werd vandaag over gestemd.

 

Jong VLD Antwerpen, hevige medestander van Hugo Coveliers, had drie moties naar voor geschoven om gestemd te laten worden op het grote VLD-congres. Twee van de drie moties zijn met overdonderende meerderheid goedgekeurd. De derde en meest belangrijke motie werd verworpen. De precieze cijfers zijn op dit eigenste moment nog niet bekend. We hopen die tot bij u te brengen wanneer ze ons bereiken.

 

We zetten alles nog eens voor u op een rijtje zodat u een overzicht hebt van wat werd gestemd en wat niet. Voor u de drie moties van Jong VLD Antwerpen:

 

-         Het congres van VLD leden blijft onverminderd bij haar eerdere standpunt tegen het stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen.

Dit is ook met een grote meerderheid aanvaard. Hier krijgt de Jong VLD Antwerpen dus de steun van de meeste leden op het congres.

 

-         Het congres van VLD leden vraagt een volksraadpleging over het stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen.

Ook hierin werd de Jong VLD Antwerpen in het gelijk gesteld. Opnieuw met een overdonderende meerderheid. Of de volksraadpleging bindend wordt weten we momenteel nog niet. Dit zal later wel duidelijk worden. Cijfers volgen later.

 

-         Het congres van VLD leden vraagt dat de problematiek van het stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen door de regering behandeld wordt, waarbij een verdere regeringsdeelname slechts mogelijk is mits niet-goedkeuring van het bedoelde dossier.

Dit is het enige punt dat door de congresleden werd verworpen. Volgens de eerste geruchten op het congres zelf zou zo’n 80% tegen hebben gestemd.

 

 

De belangrijkste conclusie van de dag is dat de VLD in de regering blijft maar wel zijn oor te luisteren zal leggen bij de bevolking alvorens verdere stappen te ondernemen in het bedrijfsleven. Meer nieuws later!

 

 

PieterJan Viaene

Aanwezig op Congres: Maarten Malaise

 

7 februari 2004 – 14:20


16:10 Gepost door | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende